آرشیو اطلاعیه‌ها

زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها (نیمسال دوم 1400-1399)

 

 زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-  1399

(برای ورودی های قبل از 99)

سه شنبه 1399/11/07 - پنچ شنبه 1399/11/09

 

زمان شروع کلاسها (برای ورودی های قبل از 99)

 

شنبه 1399/11/11