برای دانلود برنامه امتحانات بر روی این لینک کلیک کنید

دانشجویان محترم چنانچه در مشخصات فردی شان تغییراتی ایجاد شده در اولین فرصت به کارشناسان اداره آموزش اطلاع بدهند تا در سامانه سما اصلاح گردد.(تغییرات شناسنامه، ازدواج، تغییر شماره تماس، آدرس  و...)

تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

10/11/96 لغایت 13/11/96

انتخاب واحد اینترنتی

14/11/96

شروع کلاسها

6/12/96 لغایت 7/12/96

حذف و اضافه

9/02/97 لغایت 10/02/97

حذف تکدرس /اضطراری

24/03/1397

پایان ترم

26/03/1397

شروع امتحانات

11/04/1397

پایان امتحانات