با توجه به حد نصاب نرسیدن ثبت نامی انتخابات شورای صنفی دانشکده، مهلت ثبت نام تا تاریخ 18 خردادماه تمدید شد.

متقاضیان می توانند از یکی از روش های ذیل ثبت نام کنند: (هر دانشجو مجاز به ثبت نام در یکی از شوراهای صنفی مرکزی دانشکده، خوابگاه توانیر و خوابگاه پردیس می باشد.)

1-      تکمیل فرم خام شماره 1. ( مراجعه به واحد امور دانشجویی یا سلف سرویس)

2-      ارسال مشخصات: نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی از طریق پیامک به شماره تماس 09156113448

3-      ارسال مشخصات: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس به آدرس ایمیل sgc.nums@gmail.com

 

اعلام اسامی کاندیداها: 21 خردادماه

بازه زمانی تبلیغات: 22 الی 24 خردادماه

بازه زمانی رای گیری( اینترنتی): 25 الی 30 خردادماه

اعلام نتایج انتخابات: 1 تیرماه